se, si

1(osoba je původce i objekt děje) sich

Řízl jsem se do prstu.
Ich habe mich in den Finger geschnitten.
ɪç ˈhaːbə mɪç ɪn deːn ˈfɪŋɐ gəˈʃnɪtn
Jak se máš?
Wie geht's?
viː geːts?
Dobře se bavte.
Viel Vergnügen/Spaß!
fiːl fεɐˈgnyːgn/ʃpaːs!
Zabil se. (při nehodě)
Er ist ums Leben gekommen.
eːɐ ɪst ʊms ˈleːbn gəˈkɔmən
Zabil se. (spáchal sebevraždu)
Er hat sich umgebracht.
eːɐ hat zɪç ˈʊmgəbraxt
Věří si.
Er traut sich.
eːɐ traut zɪç
Zlomil si palec.
Er hat sich den Daumen gebrochen.
eːɐ hat zɪç deːn ˈdaumən gəˈbrɔxn
Co si myslíš?
Was meinst du?
vas mainst duː?
Koupil jsem si kolo.
Ich habe (mir) ein Fahrrad gekauft.
ɪç ˈhaːbə (miːɐ) ain ˈfaːɐraːt gəˈkauft
Přišel k sobě.
Er ist zu sich gekommen.
eːɐ ɪst tsuː zɪç gəˈkɔmən

2(vzájemnost) einander

Pomáháme si.
Wir helfen einander.
viːɐ ˈhεlfn ˈainandɐ
Dokonale se doplňují.
Sie ergänzen einander perfekt.
ziː εɐˈgεntsn ˈainandɐ pεrˈfεkt
Pořád se hádají.
Sie streiten sich ständig.
ziː ˈʃtraitn zɪç ˈʃtεndɪç

3(trpný stav) werden + příčestí minulé, (neosobní vyjádření) man

Neví se...
Man weiß nicht...
man vais nɪçt
Říká se, že...
Man sagt, dass...
man ˈzaːktˌ das
Barva se vyrábí ze semen...
Die Farbe wird aus Samen... hergestellt.
diː ˈfarbə vɪrt aus ˈzaːmən... ˈheːɐgəʃtεlt
Mělo by se to udělat hned.
Es sollte sofort gemacht werden.
εs ˈzɔltə zoˈfɔrt gəˈmaxt ˈveːɐdn
To se nedělá.
Das macht man nicht.
das maxt man nɪçt
Ten dům se staví už pět let.
Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.
das haus vɪrt ʃoːn zait fʏnf ˈjaːrən gəˈbaut