těžce, těžko

schwer, schwierig

To těžko. (zpochybnění)
Wohl kaum.
voːl kaum
(To je) těžko říct.
(Das ist) Schwer zu sagen.
(das ɪst) ʃveːɐ tsuː ˈzaːgn
Byl těžce (z)raněn ve válce.
Er wurde im Krieg schwer verletzt.
eːɐ ˈvʊrdə ɪm kriːk ʃveːɐ fεɐˈlεtst
Těžce pracovala, aby...
Sie hat schwer gearbeitet, um... zu....
ziː hat ʃveːɐ gəˈ|arbaitətˌ ʊm... tsuː...
Šlo to (jen) hodně těžko.
Es ging (nur) sehr schwer.
εs gɪŋ (nuːɐ) zeːɐ ʃveːɐ
těžce nemocný
schwer krank
ʃveːɐ kraŋk
těžko dostupný
schwer erreichbar
ʃveːɐ εɐˈraiçbaːɐ
těžce vydělaný/vybojovaný
schwer verdient/erkämpft
ʃveːɐ fεɐˈdiːnt/εɐˈkεmpft