pozor

Achtung f, Vorsicht f

Pozor! (nebezpečí)
Achtung!, Vorsicht!
ˈaxtʊŋ!ˌ ˈfoːɐzɪçt!
Pozor, schod.
Achtung/Vorsicht, Stufe.
ˈaxtʊŋ/ˈfoːɐzɪçtˌ ˈʃtuːfə
Dávej pozor! (opatrně)
Pass auf!, Gib Acht!
pas auf!ˌ giːp axt!
Dávej na sebe pozor.
Pass auf dich auf., Gib auf dich Acht.
pas auf dɪç aufˌ giːp auf dɪç axt
Dáš mi pozor na tu tašku?
Kannst du auf meine Tasche aufpassen?
kanst duː auf ˈmainə ˈtaʃə ˈaufpasn?
stát v pozoru
strammstehen
ˈʃtramsteːən