kolik

wie viel

Kolik to stojí?
Wie viel kostet das?
viː fiːl ˈkɔstət das?
Kolik ti je (let)?
Wie alt bist du?
viː alt bɪst duː?
Kolik je hodin?
Wie spät ist es?
viː ʃpεːt ɪst εs?
Od kolika hodin?
Ab wie viel Uhr?
ap viː fiːl uːɐ?
Od kolika let? (věku)
Ab wie vielen Jahren?
ap viː ˈfiːlən ˈjaːrən?
V kolik (hodin) zavírají obchody?
Um wie viel Uhr machen die Geschäfte zu?
ʊm viː fiːl uːɐ ˈmaxn diː gəˈʃεftə tsuː?
Kolik měříš?
Wie groß bist du?
viː groːs bɪst duː?
Kolik vážíš?
Wie viel wiegst du?
viː fiːl viːkst duː?
Do kolika (hodin) pracuješ?
Bis wann arbeitest du?
bɪs van ˈarbaitəst duː?