blízký

nah(e), (důvěrný) eng

Je z blízké vesnice.
Er stammt aus einem nahen Dorf.
eːɐ ʃtamt aus ˈainəm ˈnaːən dɔrf
Kde je nejbližší nemocnice?
Wo ist das nächste Krankenhaus?
voː ɪst das ˈnεːçstə ˈkraŋknhaus?
Je to můj nejbližší přítel.
Er ist mein engster Freund.
eːɐ ɪst main ˈεŋstɐ frɔynt
Jsme blízcí příbuzní.
Wir sind nahe Verwandte.
viːɐ zɪnt ˈnaːə fεɐˈvantə
Jsme si velmi blízcí.
Wir stehen einander sehr nahe.
viːɐ ˈʃteːən ˈainandɐ zeːɐ ˈnaːə
Bližší informace viz...
Für nähere Informationen siehe...
fyːɐ ˈnεːərə ɪnfɔrmaˈtsioːnən ˈziːə
Můžete mi k tomu říct něco bližšího?
Können Sie mir etwas Näheres dazu sagen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈεtvas ˈnεːərəs daˈtsuː ˈzaːgn?
Bližší košile než kabát.
Das Hemd ist näher als der Rock.
das hεmt ɪst ˈnεːɐ als deːɐ rɔk
při nejbližší příležitosti
bei nächster Gelegenheit
bai ˈnεçstɐ gəˈleːgnhait
nejbližší rodina
die engste Familie
diː ˈεŋstə faˈmiːliə
blízký vztah
enge Beziehung
ˈεŋə bəˈtsiːʊŋ
blízký spolupracovník
ein enger Mitarbeiter
ain ˈεŋɐ ˈmɪt|arbaitɐ
blízká osoba
nahestehende Person
ˈnaːəʃteːəndə pεrˈzoːn
na Blízkém východě
im Nahen Osten
ɪm ˈnaːən ˈɔstn
v blízké/nejbližší budoucnosti
in naher/nächster Zukunft
ɪn ˈnaːɐ/ˈnεçstɐ ˈtsuːkʊnft
bližší určení/popis
nähere Bestimmung/Beschreibung
ˈnεːərə bəˈʃtɪmʊŋ/bəˈʃraibʊŋ