přednost

(klad) Vorzug m, Vorteil m, (priorita) Vorrang m

To má přednost před...
Das hat Vorrang vor...
das hat ˈfoːɐraŋ foːɐ
Rodina má vždycky přednost.
Die Familie hat immer Vorrang.
diː faˈmiːliə hat ˈɪmɐ ˈfoːɐraŋ
Dávám přednost... před...
Ich ziehe etw. Akk etw. Dat vor.
ɪç ˈtsiːə foːɐ
Dej přednost v jízdě! (značka)
Vorfahrt gewähren!
ˈfoːɐfaːɐt gəˈvεːrən!
Kdo měl přednost (v jízdě)?
Wer hatte Vorfahrt?
veːɐ ˈhatə ˈfoːɐfaːɐt?
Jeho největší přednost je píle.
Sein größter Vorteil ist der Fleiß.
zain ˈgrøːstɐ ˈfoːɐtail ɪst deːɐ flais