smůla

Pech n

Smůla!
Pech gehabt!
pεç gəˈhaːpt!
Přináší to smůlu.
Das bringt Pech.
das brɪŋt pεç
Kruci, to je ale smůla!
Verflucht, das ist aber Pech!
fεɐˈfluːxtˌ das ɪst ˈaːbɐ pεç!
mít smůlu
Pech haben
pεç ˈhaːbn
Jestli hledáš Bruna, tak máš smůlu.
Falls du Bruno suchst, hast du Pech.
fals duː ˈbruːnɔ zuːxstˌ hast duː pεç
Ty máš ale smůlu!, Ty jsi fakt smolař!
Du bist ein wahrer Pechvogel!
duː bɪst ain ˈvaːrɐ ˈpεçfoːgl!