umožnit

ermöglichen

Neumožnil mi to.
Er hat es mir nicht ermöglicht.
eːɐ hat εs miːɐ nɪçt εɐˈmøːklɪçt
To nám umožnilo použít více...
Das hat uns ermöglicht, mehr... zu benutzen.
das hat ʊns εɐˈmøːklɪçtˌ meːɐ... tsuː bəˈnʊtsn
Toto nám umožní, abychom...
Das wird uns ermöglichen... zu...
das vɪrt ʊns εɐˈmøːklɪçn... tsuː
Nebylo nám to umožněno.
Das wurde uns nicht ermöglicht.
das ˈvʊrdə ʊns nɪçt εɐˈmøːklɪçt