učit se

lernen

Učí se chodit.
Er lernt laufen.
eːɐ lεrnt ˈlaufn
Učím se latinu už pět let.
Ich lerne Latein seit fünf Jahren.
ɪç ˈlεrnə laˈtain zait fʏnf ˈjaːrən
Rychle se učí.
Er lernt schnell.
eːɐ lεrnt ʃnεl
Naše děti se učí celkem dobře.
Unsere Kinder haben ganz gute Noten.
ˈʊnzərə ˈkɪndɐ ˈhaːbn gants ˈguːtə ˈnoːtn
Musím se učit na zkoušku.
Ich muss für eine Prüfung lernen.
ɪç mʊs fyːɐ ˈainə ˈpryːfʊŋ ˈlεrnən
Měl by ses víc učit.
Du solltest mehr lernen.
duː ˈzɔltəst meːɐ ˈlεrnən
Učí se truhlářem.
Er wird Tischler.
eːɐ vɪrt ˈtɪʃlɐ
učit se co nazpaměť
etw. Akk auswendig lernen
ˈausvεndɪç ˈlεrnən