velice, velmi

sehr, viel

To zní velmi zajímavě.
Das klingt sehr interessant.
das ˈklɪŋt zeːɐ ɪntərεˈsant
Je mi to velice líto.
Es tut mir sehr leid.
εs tuːt miːɐ zeːɐ lait
Jsem vám velice zavázán.
Ich bin Ihnen sehr verbunden.
ɪç bɪn ˈiːnən zeːɐ ˈfεɐˈbʊndn
Velice se omlouváme.
Wir entschuldigen uns sehr.
viːɐ εntˈʃʊldɪgn ʊns zeːɐ
Velice nerad bych čekal...
Ich würde nur ungern... warten.
ɪç ˈvʏrdə nuːɐ ˈʊngεrn... ˈvartn
Pomohl byste mi? – Velice rád!
Können Sie mir bitte helfen? – Sehr gern!
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈhεlfn? - zeːɐ ˈgεrn!
Velmi rád vám pomohu!
Ich helfe Ihnen sehr gern!
ɪç ˈhεlfə ˈiːnən zeːɐ ˈgεrn!
Velmi spěchám.
Ich habe es sehr eilig.
ɪç ˈhaːbə εs zeːɐ ˈailɪç
Jste velice laskavý.
Sie sind sehr nett.
ziː zɪnt zeːɐ nεt
velmi dávno
lange her
ˈlaŋə heːɐ
velmi mnoho
sehr viel
zeːɐ fiːl