stydět se

sich schämen

Styď se!
Schäm dich!
ʃεːm dɪç!
Styděl jsem se za ni.
Ich habe mich für sie geschämt.
ɪç ˈhaːbə mɪç fyːɐ ziː gəˈʃεːmt
Za to se nemusíš stydět.
Dafür brauchst du dich nicht zu schämen.
daˈfyːɐ brauxst duː dɪç nɪçt tsuː ˈʃεːmən
Měli by se stydět.
Sie sollten sich schämen!
ziː ˈzɔltn zɪç ˈʃεːmən!
Nestyďte se zeptat.
Schämt euch nicht zu fragen.
ʃεːmt ɔyç nɪçt tsuː ˈfraːgn