žít

leben

(hovor.) Jak žiješ?
Wie geht's?
viː geːts?
Žije u své babičky.
Er lebt bei seiner Oma.
eːɐ leːpt bai ˈzainɐ ˈoːma
Žijí ještě vaši rodiče?
Leben Ihre Eltern noch?
ˈleːbn ˈiːrə ˈεltɐn nɔx?
nežije.
Er lebt nicht mehr.
eːɐ leːpt nɪçt meːɐ
Žiju tady 30 let.
Ich lebe hier schon seit 30 Jahren.
ɪç ˈleːbə hiːɐ ʃoːn zait ˈdraisɪç ˈjaːrən
Nežijeme spolu., Žijeme odděleně.
Wir leben getrennt.
viːɐ ˈleːbn gəˈtrεnt
Já už takhle nemohu (dál) žít.
Ich kann nicht mehr so weiterleben.
ɪç kan nɪçt meːɐ zoː ˈvaitɐleːbn
Ať žijí!
Hoch sollen sie leben!
hoːx ˈzɔlən ziː ˈleːbn!
Žiju z 500 eur měsíčně.
Ich lebe von 500 Euro monatlich.
ɪç ˈleːbə fɔn ˈfʏnfhʊndɐt ˈɔyro ˈmoːnatlɪç
(přen.) Kde žiješ? (prober se)
Wo lebst du denn?
voː leːpst duː dεn?