mít se

gehen

Jak se máš?
Wie geht's?
viː geːts?
Mám se dobře.
Es geht mir gut.
εs geːt miːɐ guːt
Měj se (hezky).
Mach's gut.
maxs guːt
Měli jsme se báječně.
Es ist uns gut gegangen.
εs ɪst ʊns guːt gəˈgaŋən
Ty se (ale) máš!
Du hast es gut!
duː hast εs guːt!
To se máte.
Gut für euch.
guːt fyːɐ ɔyç
Měj se na pozoru před...
Hüte dich vor...
ˈhyːtə dɪç foːɐ
mít se ke komu (být pozorný)
j-m gegenüber sehr aufmerksam sein
zeːɐ ˈaufmεrkzaːm zain