zatím

(mezitím) inzwischen, (prozatím) bislang, (dosud) bis jetzt

Já zatím uvařím čaj.
Inzwischen mache ich Tee.
ɪnˈtsvɪʃn ˈmaxə ɪç teː
Zatím nevím.
Ich weiß noch nicht.
ɪç vais nɔx nɪçt
Zatím (je to) dobrý.
So weit, so gut.
zoː vaitˌ zoː guːt
Zatím se neví, zda...
Bisher weiß man noch nicht, ob...
bɪsˈheːɐ vais man nɔx nɪçtˌ ɔp
Zatím děkuji.
Vielen Dank bis jetzt.
ˈfiːlən daŋk bɪs jεtst
(hovor.) Tak zatím! (na shledanou)
Bis dann/später!
bɪs dan/ˈʃpεːtɐ!
zatím (ještě) ne
bis jetzt noch nicht
bɪs jεtst nɔx nɪçt