vina

Schuld f

Kdo je na vině?, Čí je to vina?
Wer ist (daran) schuld?
veːɐ ɪst (daˈran) ʃʊlt?
Nebyla to moje vina.
Es war nicht meine Schuld.
εs vaːɐ nɪçt ˈmainə ʃʊlt
To je všechno tvoje/vaše vina.
Das ist alles deine/eure Schuld.
das ɪst ˈaləs ˈdainə/ˈɔyrə ʃʊlt
Svalují vinu na...
Sie wälzen die Schuld auf... ab.
ziː ˈvεltsn diː ʃʊlt auf... ap
Vzal na sebe vinu za...
Er hat die Schuld für... auf sich geladen/genommen.
eːɐ hat diː ʃʊlt fyːɐ... auf zɪç gəˈlaːdn/gəˈnɔmən
Mně vinu nedávejte!
Gebt nicht mir die Schuld!
geːpt nɪçt miːɐ diː ʃʊlt!
(svojí) vlastní vinou
aus eigener Schuld
aus ˈaigənɐ ʃʊlt
Nejsou (taky) tak úplně bez viny.
Sie sind (auch) nicht ganz ohne Schuld.
ziː zɪnt (aux) nɪçt gants ˈoːnə ʃʊlt