ukázat se

sich zeigen, erscheinen

Ukázalo se, že...
Es zeigte sich, dass...
εs ˈtsaiktə zɪçˌ das
Jak se ukázalo...
Wie es sich gezeigt hat...
viː εs zɪç gəˈtsaikt hat
Pravda se ukáže.
Die Wahrheit wird ans Licht kommen.
diː ˈvaːɐhait vɪrt ans lɪçt ˈkɔmən
A teď se ukáže.
Jetzt werden wir sehen.
jεtst ˈveːɐdn viːɐ ˈzeːən
To se ještě ukáže.
Das wird sich noch zeigen.
das vɪrt zɪç nɔx ˈtsaign
Zatím se (tady) neukázal.
Bisher hat er sich (hier) nicht sehen lassen.
bɪsˈheːɐ hat eːɐ zɪç (hiːɐ) nɪçt ˈzeːən ˈlasn
Měl bych se tam aspoň ukázat.
Ich sollte mich da mindestens sehen lassen.
ɪç ˈzɔltə mɪç daː ˈmɪndəstns ˈzeːən ˈlasn
Ukazuje se, že...
Es zeigt sich, dass...
εs tsaikt zɪçˌ das
Ukázali se v dobrém světle.
Sie sind im guten Licht erschienen.
ziː zɪnt ɪm ˈguːtn lɪçt εɐˈʃiːnən