ptát se

fragen nach j-m/etw.

Ptal ses ho na tu práci?
Hast du ihn wegen der Arbeit gefragt?
hast duː iːn ˈveːgn deːɐ ˈarbait gəˈfraːkt?
Neptej se mě na to.
Frag mich nicht danach.
fraːk mɪç nɪçt daˈnaːx
Přestaň se hloupě ptát.
Frag nicht so dumm.
fraːk nɪçt zoː dʊm
Ptal se po tobě šéf.
Der Chef fragte nach dir.
deːɐ ʃεf ˈfraːktə naːx diːɐ
Moc se ptáš!
Du fragst zu viel!
duː fraːkst tsuː fiːl!
Ani se neptej!
Frag lieber nicht!
fraːk ˈliːbɐ nɪçt!
To se mě moc ptáš. (nevím)
Da fragst du mich zu viel.
daː fraːkst duː mɪç tsuː fiːl