světlo

Licht n

Rozsviť světlo.
Mach das Licht an.
max das lɪçt an
Zhasněte světla.
Machen Sie die Lichter aus.
ˈmaxn ziː diː ˈlɪçtɐ aus
Světlo se rozsvítilo.
Das Licht ging an.
das lɪçt gɪŋ an
Světla zhasla.
Die Lichter gingen aus.
diː ˈlɪçtɐ ˈgɪŋən aus
Je to vidět jen za (denního) světla.
Es ist nur bei Tageslicht zu sehen.
εs ɪst nuːɐ bai ˈtaːgəslɪçt tsuː ˈzeːən