někdy

manchmal, irgendwann

někdy zítra
irgendwann morgen
ˈɪrgntvan ˈmɔrgn
někdy kolem roku 1975
irgendwann um (das Jahr) 1975
ˈɪrgntvan ʊm (das jaːɐ) ˈnɔyntseːnhʊndɐtfʏnf|ʊntziːptsɪç
Někdy se mi zdá...
Manchmal scheint mir...
ˈmançmaːl ʃaint miːɐ
Zavoláš mi někdy?
Rufst du mich mal an?
ruːfst duː mɪç maːl an?
Přijď nás někdy navštívit.
Komm uns mal besuchen.
kɔm ʊns maːl bəˈzuːxn
Viděl jsi už někdy něco takového?
Hast du so etwas schon (ein)mal gesehen?
hast duː zoː ˈεtvas ʃoːn (ain)maːl gəˈzeːən?
Už jsi to někdy zkoušel?
Hast du das schon (ein)mal probiert?
hast duː das ʃoːn (ain)maːl proˈbiːɐt?