spát

schlafen

Spíš?
Schläfst du?
ʃlεːfst duː?
Chce/Chtělo se mi spát.
Ich bin/war schläfrig.
ɪç bɪn/vaːɐ ˈʃlεːfrɪç
Jdi spát.
Geh schlafen.
geː ˈʃlaːfn
Kde budeme spát?
Wo werden wir schlafen?
voː ˈveːɐdn viːɐ ˈʃlaːfn?
Dám děti spát.
Ich bringe die Kinder zu Bett.
ɪç ˈbrɪŋə diː ˈkɪndɐ tsuː bεt
Špatně spím.
Ich schlafe schlecht.
ɪç ˈʃlaːfə ʃlεçt
Vůbec jsem nemohl spát.
Ich konnte überhaupt nicht schlafen.
ɪç ˈkɔntə yːbɐˈhaupt nɪçt ˈʃlaːfn
Spala s ním?
Hat sie mit ihm geschlafen?
hat ziː mɪt iːm gəˈʃlaːfn?
Dejte si to před spaním.
Nehmen Sie es vor dem Einschlafen ein.
ˈneːmən ziː εs foːɐ deːm ˈainʃlaːfn ain
Spí jako dřevo/zařezaný/dudek.
Er schläft wie ein Sack/Toter/Bär.
eːɐ ʃlεːft viː ain zak/ˈtoːtɐ/bεːɐ