připadat

scheinen, vorkommen

Připadá mi, že...
Ich finde, dass...
ɪç ˈfɪndəˌ das
Může vám to připadat zbytečné...
Es mag Ihnen sinnlos/nutzlos/unnütz erscheinen...
εs maːk ˈiːnən ˈzɪnloːs/ˈnʊtsloːs/ˈʊnnʏts εɐˈʃainən
Připadá mi povědomý.
Er kommt mir bekannt vor.
eːɐ kɔmt miːɐ bəˈkant foːɐ
Nepřipadá mi to levné.
Ich finde das nicht billig.
ɪç ˈfɪndə das nɪçt ˈbɪlɪç
Silvestr připadá na sobotu.
Silvester fällt auf einen Samstag.
zɪlˈvεstɐ fεlt auf ˈainən ˈzamstaːk
Na každého připadá pět kusů.
Auf jeden kommen fünf Stück.
auf ˈjeːdn ˈkɔmən fʏnf ʃtʏk
To nepřipadá v úvahu!
Das kommt nicht in Frage!
das kɔmt nɪçt ɪn ˈfraːgə!