přiznat (se)

gestehen, (připustit) zugeben

Musím přiznat, že...
Ich muss zugeben, dass...
ɪç mʊs ˈtsuːgeːbnˌ das
Přiznávám, že jsem udělal chybu.
Ich gebe zu, dass ich einen Fehler gemacht habe.
ɪç ˈgeːbə tsuːˌ das ɪç ˈainən ˈfeːlɐ gəˈmaxt ˈhaːbə
No, abych se přiznal...
Na, ich muss ehrlich sagen...
naˌ ɪç mʊs ˈeːɐlɪç ˈzaːgn
Dobře, přiznávám se!
Na gut, ich gebe es zu!
na guːtˌ ɪç ˈgeːbə εs tsuː!
Jak sama přiznala...
Wie sie selbst zugegeben hat...
viː ziː zεlpst ˈtsuːgəgeːbn hat
Přiznal vinu. (u soudu)
Er hat gestanden.
eːɐ hat gəˈʃtandn