přes

über, (navzdory) trotz, ungeachtet

Přejděte přes ulici.
Überqueren Sie die Straße.
yːbɐˈkveːrən ziː diː ˈʃtraːsə
Jak se dostaneme přes řeku?
Wie überqueren wir den Fluss?
viː yːbɐˈkveːrən viːɐ deːn flʊs?
Skočil přes plot.
Er ist über den Zaun gesprungen.
eːɐ ɪst ˈyːbɐ deːn tsaun gəˈʃprʊŋən
Zůstaneš přes noc?
Bleibst du über Nacht?
blaipst duː ˈyːbɐ naxt?
I přes porážku...
Trotz der Niederlage...
trɔts deːɐ ˈniːdɐlaːgə
Přes veškerá očekávání...
Trotz aller Erwartungen...
trɔts ˈalɐ εɐˈvartʊŋən
Trvalo to lehce přes dvě hodiny.
Es dauerte etwas über zwei Stunden.
εs ˈdauɐtə ˈεtvas ˈyːbɐ tsvai ˈʃtʊndn
Je jí (něco) přes čtyřicet.
Sie ist etwas über vierzig.
ziː ɪst ˈεtvas ˈyːbɐ ˈfɪrtsɪç
Našel jsem to přes internet.
Ich habe es im/übers Internet gefunden.
ɪç ˈhaːbə εs ɪm/ˈyːbɐs ˈɪntɐnεt gəˈfʊndn
Je to odborník přes počítače.
Er ist Computerfachmann.
eːɐ ɪst kɔmˈpjuːtɐfaxman
Dostal přes hubu.
Er hat eine aufs Maul bekommen.
eːɐ hat ˈainə aufs maul bəˈkɔmən
Křičeli jeden přes druhého.
Sie schrien durcheinander.
ziː ʃriːn dʊrç|aiˈnandɐ
Jen přes moji mrtvolu.
Nur über meine Leiche.
nuːɐ ˈyːbɐ ˈmainə ˈlaiçə