správně

richtig, korrekt

Správně zodpověděl otázku.
Er hat die Frage richtig beantwortet.
eːɐ hat diː ˈfraːgə ˈrɪçtɪç bəˈ|antvɔrtət
Zcela správně! (máš pravdu)
(Völlig) Richtig!, (Ganz) Korrekt!
(ˈfœlɪç) ˈrɪçtɪç!ˌ (gants) kɔˈrεkt!
Správně si vybral.
Er hat die richtige Wahl getroffen.
eːɐ hat diː ˈrɪçtɪgə vaːl gəˈtrɔfn