jako

(spojení členů, ve výčtu) wie, (doplnění výrazu) als

Chováš se jako blbec.
Du benimmst dich wie ein Trottel.
duː bəˈnɪmst dɪç viː ain ˈtrɔtl
Bolí to jako čert.
Es tut teuflisch weh.
εs tuːt ˈtɔyflɪʃ veː
Začátečník, jako jsem já,...
Ein Anfänger wie ich...
ain ˈanfεŋɐ viː ɪç
Pracuji jako učitelka.
Ich arbeite als Lehrerin.
ɪç ˈarbaitə als ˈleːrərɪn
Jako bys nevěděl...
Als ob du nicht wüsstest...
als ɔp duː nɪçt ˈvʏstəst
Dělá, jako by se nic nestalo.
Er tut so, als ob nichts passiert wäre.
eːɐ tuːt zoːˌ als ɔp nɪçts paˈsiːɐt ˈvεːrə
Dělal, jako že je mu špatně.
Er tat so, als ob ihm schlecht sei.
eːɐ taːt zoːˌ als ɔp iːm ʃlεçt zai
Byla pěkná jako obrázek.
Sie war bildschön.
ziː vaːɐ ˈbɪltʃøːn
Herci, jako například...
Schauspieler, wie zum Beispiel...
ˈʃauʃpiːlɐˌ viː tsʊm ˈbaiʃpiːl
A co jako? (co má být)
Was solls?
vas zɔls?
A co jako? (co přesně)
Und was genau?
ʊnt vas gəˈnau?
Bylo to jenom jako. (ne doopravdy)
Das war alles nur Theater.
das vaːɐ ˈaləs nuːɐ teˈaːtɐ
... jako takový (sám o sobě)
... an sich
... an zɪç
jako(ž) i
ebenso wie, sowie, und auch
ˈeːbnzoː viːˌ zoˈviːˌ ʊnt aux
muži jako(ž) i ženy
sowohl Männer als auch Frauen
zoˈvoːl ˈmεnɐ als aux frauən