málo

wenig

příliš málo
zu wenig
tsuː ˈveːnɪç
Máme málo peněz.
Wir haben wenig Geld.
viːɐ ˈhaːbn ˈveːnɪç gεlt
O své rodině mluví jen málo.
Sie spricht nur sehr wenig über ihre Familie.
ziː ʃprɪçt nuːɐ zeːɐ ˈveːnɪç ˈyːbɐ ˈiːrə faˈmiːliə
Jen málo lidí ví...
Nur wenige Leute wissen...
nuːɐ ˈveːnɪgə ˈlɔytə ˈvɪsn
Je jedním z mála.
Er ist einer von Wenigen.
eːɐ ɪst ˈainɐ fɔn ˈveːnɪgn
Vídáme se málo.
Wir sehen uns selten.
viːɐ ˈzeːən ʊns ˈzεltn
Doma bývá jen málo.
Zu Hause ist er nur selten.
tsuː ˈhauzə ɪst eːɐ nuːɐ ˈzεltn
Na tom málo záleží.
Das ist unwichtig., Das spielt keine große Rolle.
das ɪst ˈʊnvɪçtɪçˌ das ʃpiːlt ˈkainə ˈgroːsə ˈrɔlə
Něco málo pojíme.
Wir essen etwas Kleines.
viːɐ ˈεsn ˈεtvas ˈklainəs
Děkuji. – Za málo.
Danke. – Gern geschehen.
ˈdaŋkə - ˈgεrn gəˈʃeːən
Práce kvapná, málo platná.
Eile mit Weile.
ˈailə mɪt ˈvailə
málo placená práce
gering bezahlte Arbeit
gəˈrɪŋ bəˈtsaːltə ˈarbait
Musela se spokojit s málem.
Sie musste sich mit wenig zufriedengeben.
ziː ˈmʊstə zɪç mɪt ˈveːnɪç tsuˈfriːdngeːbn