přát si

(sich) wünschen, mögen

Co si přejete?, Přejete si? (v obchodě ap.)
Sie wünschen bitte?
ziː ˈvʏnʃn ˈbɪtə?
Co si přejete k pití? (v restauraci)
Was wollen Sie trinken?
vas ˈvɔlən ziː ˈtrɪŋkn?
Přál bych si...
Ich möchte...
ɪç ˈmœçtə
Jak si přejete.
Wie Sie wünschen.
viː ziː ˈvʏnʃn
Přeje si zůstat v anonymitě.
Er möchte seine Anonymität wahren.
eːɐ ˈmœçtə ˈzainə anonymiˈtεːt ˈvaːrən
Co víc si může člověk přát?
Mehr kann man sich nicht wünschen.
meːɐ kan man zɪç nɪçt ˈvʏnʃn
Co si přeješ? (dostat ap.)
Was wünschst du dir?
vas vʏnʃst duː diːɐ?
Přál bych si, abys tady byla.
Ich wünschte, du wärest hier.
ɪç ˈvʏnʃtəˌ duː ˈvεːrəst hiːɐ
Přála si, aby odešel.
Sie wünschte, er wäre fort.
ziː ˈvʏnʃtəˌ eːɐ ˈvεːrə fɔrt
Nepřej si mě, jestli...
Du wirst mich noch kennenlernen, wenn..., Wehe, wenn...
duː vɪrst mɪç nɔx ˈkεnənlεrnənˌ vεnˌ ˈveːəˌ vεn