legrace

Spaß m, (šprým) Scherz m

Udělal jsem to z legrace.
Ich habe es aus Spaß gemacht.
ɪç ˈhaːbə εs aus ʃpaːs gəˈmaxt
Přestaň si (z toho) dělat legraci.
Hör auf, sich darüber lustig zu machen.
høːɐ aufˌ zɪç daˈryːbɐ ˈlʊstɪç tsuː ˈmaxn
Nedělej si ze mě legraci! (neutahuj si)
Hör auf, dich über mich lustig zu machen!
høːɐ aufˌ dɪç ˈyːbɐ mɪç ˈlʊstɪç tsuː ˈmaxn!
Děláš si ze mě legraci?
Willst du mich veralbern?
vɪlst duː mɪç fεɐˈalbɐn?
Bez legrace? (myslíš to vážně?)
Im Ernst?
ɪm εrnst?
Jen jsem si dělal legraci.
Das war doch nur Spaß.
das vaːɐ dɔx nuːɐ ʃpaːs
No to si snad děláš legraci!
Das ist wohl nicht dein Ernst!
das ɪst voːl nɪçt dain εrnst!
Z legrace/V legraci mu říkáme...
Wir nennen ihn scherzhaft...
viːɐ ˈnεnən iːn ˈʃεrtshaft
Není s tebou žádná legrace.
Mit dir ist nichts anzufangen.
mɪt diːɐ ɪst nɪçts ˈantsufaŋən
Je s ním legrace.
Er ist ein Spaßmacher.
eːɐ ɪst ain ˈʃpaːsmaxɐ
Tady přestává (všechna) legrace.
Da hört der Spaß auf.
daː høːɐt deːɐ ʃpaːs auf
A je po legraci.
Und der Spaß ist vorbei.
ʊnt deːɐ ʃpaːs ɪst foːɐˈbai