místo1

1Platz m, Ort m, Stelle f

Je to místo volné?
Ist dieser Platz frei?
ɪst ˈdiːzɐ plats frai?
Zasednul jste mi místo.
Sie sitzen auf meinem Platz.
ziː ˈzɪtsn auf ˈmainəm plats
na tvém místě bych...
An deiner Stelle würde ich...
an ˈdainɐ ˈʃtεlə ˈvʏrdə ɪç
Jsme na místě. (u cíle)
Wir sind an Ort und Stelle.
viːɐ zɪnt an ɔrt ʊnt ˈʃtεlə
jsem na místě. (dorazil jsem)
Ich bin schon angekommen.
ɪç bɪn ʃoːn ˈangəkɔmən
Bezpečnost je na prvním místě.
Sicherheit (steht) an erster Stelle.
ˈzɪçɐhait (ʃteːt) an ˈeːɐstɐ ˈʃtεlə
Potřebujeme více místa.
Wir brauchen mehr Platz.
viːɐ ˈbrauxn meːɐ plats
Není tu dost místa.
Hier ist nicht genug Platz.
hiːɐ ɪst nɪçt gəˈnuːk plats
Vaše obavy nejsou na místě.
Ihre Sorgen sind unbegründet.
ˈiːrə ˈzɔrgn zɪnt ˈʊnbəgrʏndət
Opatrnost je na místě.
Vorsicht ist am Platz.
ˈfoːɐzɪçt ɪst am plats
místo určení (poštovní zásilky ap.)
Bestimmungsort m
bəˈʃtɪmʊŋs|ɔrt
na místě (okamžitě)
an Ort und Stelle
an ɔrt ʊnt ˈʃtεlə
přímo na/v místě (prováděný)
vor Ort
foːɐ ɔrt

2(zaměstnání) (Arbeits)Stelle f, Stellung f

Přišel o místo.
Er hat seine Stelle verloren.
eːɐ hat ˈzainə ˈʃtεlə fεɐˈloːrən
Je teď bez místa.
Er ist zurzeit ohne Arbeit.
eːɐ ɪst tsʊrˈtsait ˈoːnə ˈarbait
Je to člověk na svém místě.
Er ist der richtige Mann am richtigen Platz.
eːɐ ɪst deːɐ ˈrɪçtɪgə man am ˈrɪçtɪgn plats
volná místa (pracovní)
freie Stellen
ˈfraiə ˈʃtεlən
teplé místečko
ein fetter Posten
ain ˈfεtɐ ˈpɔstn