pomoc

Hilfe f

Pomoc!
Hilfe!
ˈhɪlfə!
Volala o pomoc.
Sie hat um Hilfe gerufen.
ziː hat ʊm ˈhɪlfə gəˈruːfn
Poskytli mu první pomoc.
Sie haben ihm erste Hilfe geleistet.
ziː ˈhaːbn iːm ˈeːɐstə ˈhɪlfə gəˈlaistət
Potravinová pomoc byla zaslána...
Die Nahrungsmittelhilfe wurde geschickt...
diː ˈnaːrʊŋsmɪlhɪlfə ˈvʊrdə gəˈʃɪkt
Budeme potřebovat lékařskou pomoc.
Wir werden ärztliche Hilfe brauchen.
viːɐ ˈveːɐdn ˈεɐtstlɪçə ˈhɪlfə ˈbrauxn
Zvládl to bez cizí pomoci.
Er hat es ohne fremde Hilfe geschafft.
eːɐ hat εs ˈoːnə ˈfrεmdə ˈhɪlfə gəˈʃaft
poskytnout pomoc komu
j-m Hilfe leisten
ˈhɪlfə ˈlaistn
za pomoci čeho, s pomocí čeho
mit Hilfe etw. Gen, mithilfe etw. Gen
mɪt ˈhɪlfəˌ ˈmɪthɪlfə