zavázat

(uzlem uzavřít) (zu)binden, (ovinout) verbinden, (vděčností) verpflichten

Neměl zavázané tkaničky.
Er hatte die Schnürsenkel nicht zugebunden.
eːɐ ˈhatə diː ˈʃnyːɐzεŋkl nɪçt ˈtsuːgəbʊndn
Zavaž si tkaničky.
Mach deine Schnürsenkel zu.
max ˈdainə ˈʃnyːɐzεŋkl tsuː
Umíš si zavázat kravatu?
Kannst du dir eine Krawatte binden?
kanst duː diːɐ ˈainə kraˈvatə ˈbɪndn?
Ránu je třeba zavázat.
Man muss die Wunde verbinden.
man mʊs diː ˈvʊndə fεɐˈbɪndn
Měla zavázané koleno.
Sie hatte ein verbundenes Knie.
ziː ˈhatə ain fεɐˈbʊndənəs kniː
Zavázali mu oči... (aby neviděl)
Man hat ihm die Augen... verbunden.
man hat iːm diː ˈaugn... ˈfεɐˈbʊndn
Byl bych vám zavázán, kdyby...
Ich würde Ihnen dankbar sein, wenn...
ɪç ˈvʏrdə ˈiːnən ˈdaŋkbaːɐ zainˌ vεn
být zavázán mlčením
zu Stillschweigen verpflichtet sein
tsuː ˈʃtɪlʃvaign fεɐˈpflɪçtət zain