svěřit se

(sich) anvertrauen

Svěřil se mi, že...
Er hat mir anvertraut, dass...
eːɐ hat miːɐ ˈanfεɐtrautˌ das
Svěřuje se mi s problémy.
Er erzählt mir über seine Probleme.
eːɐ εɐˈtsεːlt miːɐ ˈyːbɐ ˈzainə proˈbleːmə
Svěř se mi, uleví se ti.
Vertrau dich mir an, du wirst dich besser fühlen.
fεɐˈtrau dɪç miːɐ anˌ duː vɪrst dɪç ˈbεsɐ ˈfyːlən