vedle2

nebenan, daneben

soused od vedle
der Nachbar von nebenan
deːɐ ˈnaxbaːɐ fɔn neːbnˈ|an
Jeho pokoj je vedle.
Sein Zimmer ist nebenan.
zain ˈtsɪmɐ ɪst neːbnˈ|an
Obchod je hned vedle.
Das Geschäft ist gleich um die Ecke.
das gəˈʃεft ɪst glaiç ʊm diː ˈεkə
Stál jsem (hned) vedle.
Ich stand (gleich) daneben.
ɪç ʃtant (glaiç) daˈneːbn
Vedle! (netrefil jsi)
Verfehlt!
fεɐˈfeːlt!
To bylo těsně vedle.
Das war knapp daneben.
das vaːɐ knap daˈneːbn
Byl úplně vedle z čeho. (ohromený)
Er war verblüfft über etw..
eːɐ vaːɐ fεɐˈblʏft
To jsi úplně vedle. (mýlíš se)
Da irrst du dich gewaltig.
daː ɪrst duː dɪç gəˈvaltɪç