hodný

nett, lieb, (poslušný) brav

Buď hodný!
Sei brav!
zai braːf!
Byli na nás hodní.
Sie waren nett zu uns.
ziː ˈvaːrən nεt tsuː ʊns
To jste hodný.
Das ist sehr nett von Ihnen.
das ɪst zeːɐ nεt fɔn ˈiːnən
Buď tak hodný a...
Sei so lieb und...
zai zoː liːp ʊnt
Byl byste tak hodný a podal mi...
Können Sie mir bitte... reichen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə... ˈraiçn?
hodný zaznamenání/povšimnutí
bemerkenswert
bəˈmεrknsveːɐt
hodný důvěry
vertrauenswürdig
fεɐˈtrauənsvʏrdɪç