vyřídit

1(předat vzkaz) ausrichten

Vyřiďte jí, že pozdravuji.
Grüßen Sie sie von mir.
ˈgryːsn ziː ziː fɔn miːɐ
Můžete to vyřídit ostatním?
Können Sie es den anderen ausrichten?
ˈkœnən ziː εs deːn ˈandərən ˈausrɪçtn?
Já mu/jim to vyřídím.
Ich werde es ihm/ihnen ausrichten.
ɪç ˈveːɐdə εs iːm/ˈiːnən ˈausrɪçtn
Mám vám vyřídit, že...
Ich soll Ihnen ausrichten, dass...
ɪç zɔl ˈiːnən ˈausrɪçtnˌ das
Mám mu něco vyřídit?
Soll ich ihm etwas ausrichten?
zɔl ɪç iːm ˈεtvas ˈausrɪçtn?

2(zařídit) erledigen, sich besorgen

Vyřídím to.
Ich erledige es.
ɪç εɐˈleːdɪgə εs
Už je to vyřízeno.
Schon erledigt.
ʃoːn εɐˈleːdɪçt
Musím si vyřídit pár věcí.
Ich muss Einiges erledigen.
ɪç mʊs ˈainɪgəs εɐˈleːdɪgn
Kdo vyřizuje poštu?
Wer ist für die Post verantwortlich?
veːɐ ɪst fyːɐ diː pɔst fεɐˈ|antvɔrtlɪç?
Já si to s ním vyřídím!
Den werde ich mir mal vorknöpfen!
deːn ˈveːɐdə ɪç miːɐ maːl ˈfoːɐknœpfn!
vyřídit si účty s kým
abrechnen mit j-m
ˈaprεçnən