ich

Já (ne)jsem...
Ich bin (nicht)...
ɪç bɪn (nɪçt)
Já sám to nevím. (zdůraznění)
Ich selbst weiß es nicht.
ɪç zεlpst vais εs nɪçt
Já bych řekl...
Ich würde sagen...
ɪç ˈvʏrdə ˈzaːgn
To jsem já.
Das bin ich.
das bɪn ɪç
Já ne.
Ich nicht.
ɪç nɪçt
Mám hlad. – Já taky.
Ich bin hungrig. – Ich auch.
ɪç bɪn ˈhʊŋrɪç - ɪç aux
Byla stejně stará jako já.
Sie war so alt wie ich.
ziː vaːɐ zoː alt viː ɪç
Co já vím?
Was weiß ich denn?
vas vais ɪç dεn?
Dej mi to.
Gib es mir.
giːp εs miːɐ
Co ode chce?
Was will er von mir?
vas vɪl eːɐ fɔn miːɐ?
Pojďme ke mně. (domů)
Gehen wir zu mir (nach Hause).
ˈgeːən viːɐ tsuː miːɐ (naːx ˈhauzə)
Pojď se mnou.
Komm mit mir.
kɔm mɪt miːɐ
Co se mě týče...
Was mich betrifft...
vas mɪç bəˈtrɪft
Pro mě za mě.
Meinetwegen.
ˈmainətˈveːgn
Za to já nemohu.
Dafür kann ich nichts.
daˈfyːɐ kan ɪç nɪçts