povídat, povědět

erzählen, reden, sagen

Povězte mi o tom víc.
Erzählen Sie mir mehr davon.
εɐˈtsεːlən ziː miːɐ meːɐ daˈfɔn
Nepovídej! (Vážně?)
Im Ernst?
ɪm εrnst?
Co to povídáš?
Was erzählst du denn?
vas εɐˈtsεːlst duː dεn?
No to mi povídej! (já vím nejlépe)
Das musst du mir nicht erzählen!
das mʊst duː miːɐ nɪçt εɐˈtsεːlən!
A ona (mi) povídá...
Und sie sagt zu mir...
ʊnt ziː ˈzaːkt tsuː miːɐ
Tak povídej, jsem jedno (velké) ucho!
Sprich nur weiter, ich bin ganz Ohr!
ʃprɪç nuːɐ ˈvaitɐˌ ɪç bɪn gants oːɐ!
Pověděl to na mě. (požaloval)
Er hat mich verpetzt.
eːɐ hat mɪç fεɐˈpεtst
Jedna paní povídala. (nevěřím)
Das halte ich für ein Gerücht., Das glaube ich nicht.
das ˈhaltə ɪç fyːɐ ain gəˈrʏçtˌ das ˈglaubə ɪç nɪçt
O čem jste si povídali?
Worüber habt ihr geredet?
voˈryːbɐ haːpt iːɐ gəˈreːdət?
Nemám chuť si povídat.
Ich habe keine Lust, mich zu unterhalten.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə lʊstˌ mɪç tsuː ʊntɐˈhaltn