následovat

(nach)folgen, nachgehen

Následujte mě, prosím.
Folgen Sie mir bitte.
ˈfɔlgn ziː miːɐ ˈbɪtə
Co bude následovat?
Was kommt nachher?
vas kɔmt naːxˈheːɐ?
Budou následovat její příklad.
Sie werden ihrem Beispiel folgen.
ziː ˈveːɐdn ˈiːrəm ˈbaiʃpiːl ˈfɔlgn