pozadu

zurück, nach

Ty hodiny jdou o pět minut pozadu.
Die Uhr geht fünf Minuten nach.
diː uːɐ geːt fʏnf miˈnuːtn naːx
Jsou pozadu s placením.
Sie sind mit der Zahlung im Verzug.
ziː zɪnt mɪt deːɐ ˈtsaːlʊŋ ɪm fεɐˈtsuːk
být pozadu
zurückbleiben
tsuˈrʏkblaibn