považovat

halten j. für etw., betrachten j. als j-n, finden j-n/etw. irgendwie

Považujete to za nutné?
Halten Sie es für nötig?
ˈhaltn ziː εs fyːɐ ˈnøːtɪç?
Nepovažuji to za důležité.
Ich finde es nicht wichtig.
ɪç ˈfɪndə εs nɪçt ˈvɪçtɪç
Považuji věc za uzavřenou.
Ich halte die Sache für erledigt.
ɪç ˈhaltə diː ˈzaxə fyːɐ εɐˈleːdɪçt
Je považován za odborníka.
Er gilt als Fachmann.
eːɐ gɪlt als ˈfaxman
Považují to za samozřejmost.
Sie sehen es als selbstverständlich an.
ziː ˈzeːən εs als ˈzεlpstfεɐʃtεntlɪç an
Považoval jsem ho za poctivého člověka.
Ich habe ihn für einen ehrlichen Menschen gehalten.
ɪç ˈhaːbə iːn fyːɐ ˈainən ˈeːɐlɪçn ˈmεnʃn gəˈhaltn
Považujeme to za vážný problém.
Wir betrachten es als ein ernstes Problem.
viːɐ bəˈtraxtn εs als ain ˈεrnstəs proˈbleːm
Velmi si ho považují.
Sie schätzen ihn sehr.
ziː ˈʃεtsn iːn zeːɐ