hodně

1(značné množství) viel

Hodně štěstí!
Viel Glück!
fiːl glʏk!
Bylo tam hodně lidí.
Es waren viele Leute da.
εs ˈvaːrən ˈfiːlə ˈlɔytə daː
Vydělal hodně peněz.
Er hat viel Geld verdient.
eːɐ hat fiːl gεlt fεɐˈdiːnt
Hodně jsem o tobě/vás slyšel.
Ich habe viel von dir/Ihnen gehört.
ɪç ˈhaːbə fiːl fɔn diːɐ/ˈiːnən gəˈhøːɐt
Hodně jsem uvažoval.
Ich habe viel nachgedacht.
ɪç ˈhaːbə fiːl ˈnaːxgədaxt
Hodně se snažil.
Er hat sich sehr bemüht., Er hat sich große Mühe gegeben.
eːɐ hat zɪç zeːɐ bəˈmyːtˌ eːɐ hat zɪç ˈgroːsə ˈmyːə gəˈgeːbn
Máme hodně času.
Wir haben viel Zeit.
viːɐ ˈhaːbn fiːl tsait
Mám toho hodně. (na práci ap.)
Ich habe viel zu tun.
ɪç ˈhaːbə fiːl tsuː tuːn
Hodně se o tom mluví.
Es wird viel davon gesprochen.
εs vɪrt fiːl daˈfɔn gəˈʃprɔxn
O hodně jsi přišel. (zmeškal ap.)
Du hast wirklich etwas verpasst.
duː hast ˈvɪrklɪç ˈεtvas fεɐˈpast
hodně přes tisíc
weit über tausend
vait ˈyːbɐ ˈtauznt

2(velkou míru vlastnosti) sehr

Hodně se mi to líbilo.
Das hat mir sehr gefallen.
das hat miːɐ zeːɐ gəˈfalən
Byl hodně naštvaný.
Er war sehr verärgert.
eːɐ vaːɐ zeːɐ fεɐˈ|εrgɐt
Nebyl jsem tam už hodně dlouho.
Ich war schon sehr lange nicht mehr da.
ɪç vaːɐ ʃoːn zeːɐ ˈlaŋə nɪçt meːɐ daː
hodně zaměstnaný
sehr beschäftigt
zeːɐ bəˈʃεftɪçt
hodně moc/často
sehr viel/oft
zeːɐ fiːl/ɔft