sedět

sitzen, (slušet) passen

Seďte., Zůstaňte sedět.
Bleiben Sie sitzen.
ˈblaibn ziː ˈzɪtsn
Sedí se vám pohodlně?
Sitzen Sie bequem?
ˈzɪtsn ziː bəˈkveːm?
Nechce se mi sedět doma.
Ich möchte nicht zu Hause hocken.
ɪç ˈmœçtə nɪçt tsuː ˈhauzə ˈhɔkn
Za to půjde sedět.
Dafür wird er eingelocht.
daˈfyːɐ vɪrt eːɐ ˈaingəlɔxt
Sedí za loupež.
Er sitzt wegen Raubes.
eːɐ zɪtst ˈveːgn ˈraubəs
Tohle ti sedí.
Es steht dir gut.
εs ʃteːt diːɐ guːt
Jak to sedí?
Wie passt es?
viː past εs?
To sedí. (výstižné ap.)
Das passt.
das past
(iron.) Od tebe to (teda) sedí!
Du hast nichts zu sagen!
duː hast nɪçts tsuː ˈzaːgn!
Tady něco nesedí.
Hier stimmt etwas nicht.
hiːɐ ʃtɪmt ˈεtvas nɪçt
sedět po/proti směru jízdy (ve vlaku ap.)
in/gegen Fahrtrichtung sitzen
ɪn/ˈgeːgn ˈfaːɐtrɪçtʊŋ ˈzɪtsn