spojit

verbinden, verknüpfen

Spojím se s ním.
Ich melde mich bei ihm.
ɪç ˈmεldə mɪç bai iːm
Můžete mě spojit s...?
Würden Sie mich bitte mit... verbinden?
ˈvʏrdn ziː mɪç ˈbɪtə mɪt... fεɐˈbɪndn?
Silnice spojuje město s pobřežím.
Die Straße verbindet die Stadt mit der Küste.
diː ˈʃtraːsə fεɐˈbɪndət diː ʃtat mɪt deːɐ ˈkʏstə
Lidé si to spojují s...
Man verbindet es oft mit...
man fεɐˈbɪndət εs ɔft mɪt
být spojen s čím
mit etw. verbunden sein
ˈfεɐˈbʊndn zain
spojit síly s kým
seine Kräfte vereinen mit j-m, sich mit j-m zusammentun
ˈzainə ˈkrεftə fεɐˈ|ainənˌ zɪç tsuˈzaməntuːn
spojit příjemné s užitečným
das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden
das ˈangəneːmə mɪt deːm ˈnʏtslɪçn fεɐˈbɪndn