věk

Alter n

Dožil se vysokého věku.
Er hat ein hohes Alter erreicht.
eːɐ hat ain ˈhoːəs ˈaltɐ εɐˈraiçt
Zemřela ve věku osmdesáti let.
Sie starb im Alter von achtzig Jahren.
ziː ʃtarp ɪm ˈaltɐ fɔn ˈaxtsɪç ˈjaːrən
Na svůj věk je docela malý.
Für sein Alter ist er ziemlich klein.
fyːɐ zain ˈaltɐ ɪst eːɐ ˈtsiːmlɪç klain
Vůbec nevypadá na svůj věk.
Man sieht/merkt ihm sein Alter gar nicht an.
man ziːt/mεrkt iːm zain ˈaltɐ gaːɐ nɪçt an
Neviděl jsem tě (celé) věky.
Ich habe dich jahrelang/seit Jahren nicht gesehen.
ɪç ˈhaːbə dɪç ˈjaːrəlaŋ/zait ˈjaːrən nɪçt gəˈzeːən
v každém věku
in jedem Alter
ɪn ˈjeːdəm ˈaltɐ
průměrný/produktivní/důchodový věk
Durchschnittsalter n/Erwerbsalter n/Rentenalter n
ˈdʊrçʃnɪtsaltɐ /εɐˈvεrps|altɐ /ˈrεntn|altɐ