svléci se, svléknout se

sich ausziehen

Svlékněte se.
Ziehen Sie sich bitte aus.
ˈtsiːən ziː zɪç ˈbɪtə aus
Jsem svlečený.
Ich bin ausgezogen.
ɪç bɪn ˈausgətsoːgn
Svlékl se do naha.
Er hat sich nackt ausgezogen.
eːɐ hat zɪç nakt ˈausgətsoːgn
Svlékla se do pasu.
Sie hat sich bis zur Taille ausgezogen.
ziː hat zɪç bɪs tsuːɐ ˈtaljə ˈausgətsoːgn