dřív

früher, (dříve než) bevor

Mohu přijít dříve?
Kann ich früher kommen?
kan ɪç ˈfryːɐ ˈkɔmən?
Jste tu (o půl hodiny) dřív.
Sie sind eine Stunde früher da.
ziː zɪnt ˈainə ˈʃtʊndə ˈfryːɐ daː
Čím dřív, tím lépe.
Je früher, desto besser.
jeː ˈfryːɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
Dřív než přijde...
Bevor er kommt...
bəˈfoːɐ eːɐ kɔmt
Měl jsi mi to říct dřív!
Du hättest mir das früher sagen sollen!
duː ˈhεtəst miːɐ das ˈfryːɐ ˈzaːgn ˈzɔlən!
Dřív to bylo jinak.
Früher war das anders.
ˈfryːɐ vaːɐ das ˈandɐs
Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
veːɐ tsuˈ|eːɐst kɔmtˌ maːlt tsuˈ|eːɐst
Nevím, kam dřív skočit/co dřív.
Ich bin immer auf Trab.
ɪç bɪn ˈɪmɐ auf traːp
dřív než bylo (na)plánováno
früher als geplant
ˈfryːɐ als gəˈplaːnt
dřív nebo později
früher oder später
ˈfryːɐ ˈoːdɐ ˈʃpεːtɐ