proti

gegenüber, (opačným směrem, vůči někomu ap.) gegen

Nic proti tobě nemám.
Ich habe nichts gegen dich.
ɪç ˈhaːbə nɪçts ˈgeːgn dɪç
Sedl si proti mně.
Er hat sich mir gegenüber gesetzt.
eːɐ hat zɪç miːɐ geːgnˈ|yːbɐ gəˈzεtst
Spolčili se proti mně.
Sie haben sich gegen mich verbündet.
ziː ˈhaːbn zɪç ˈgeːgn mɪç fεɐˈbʏndət
Všechno se to obrátilo proti němu.
Alles hat sich gegen ihn gewendet.
ˈaləs hat zɪç ˈgeːgn iːn gəˈvεndət
Nic proti (tobě), ale myslím...
Nichts gegen dich, aber ich denke...
nɪçts ˈgeːgn dɪçˌ ˈaːbɐ ɪç ˈdεŋkə
Je to proti pravidlům.
Das ist gegen die Regeln.
das ɪst ˈgeːgn diː ˈreːgln
Jsem zásadně proti...
Ich bin grundsätzlich gegen...
ɪç bɪn ˈgrʊntzεtslɪç ˈgeːgn
Proti (všemu) očekávání...
Entgegen aller Erwartungen...
εntˈgeːgn ˈalɐ εɐˈvartʊŋən
Potřebuji nějaké léky proti bolesti.
Ich brauche etwas gegen Schmerzen.
ɪç ˈbrauxə ˈεtvas ˈgeːgn ˈʃmεrtsn
To je nic proti... (srovnání)
Das ist nichts im Vergleich zu...
das ɪst nɪçts ɪm fεɐˈglaiç tsuː
proti směru (pohybu) hodinových ručiček
gegen den Uhrzeigersinn
ˈgeːgn deːn ˈuːɐtsaigɐzɪn
proti proudu (řeky)
flussaufwärts, stromaufwärts
flʊsˈ|aufvεrtsˌ ˈʃtroːm|aufvεrts
jít proti proudu
gegen/wider den Strom schwimmen
ˈgeːgn/ˈviːdɐ deːn ʃtroːm ˈʃvimən