točit se

sich drehen

Točí se mi hlava.
Mir wird schwindelig.
miːɐ vɪrt ˈʃvɪndəlɪç
Všechno se točí kolem...
Alles dreht sich um...
ˈaləs dreːt zɪç ʊm