jediný

einzig, (výhradní ap.) ausschließlich

Jediný, kdo přišel...
Der Einzige, der gekommen ist...
deːɐ ˈaintsɪgəˌ deːɐ gəˈkɔmən ɪst
Jediné, co můžeš udělat...
Alles, was du tun kannst...
ˈaləsˌ vas duː tuːn kanst
Vše se to stalo během jediného dne.
Das alles passierte an einem Tag.
das ˈaləs paˈsiːɐtə an ˈainəm taːk
Nebyl jsem zdaleka jediný.
Ich war bei weitem nicht der Einzige.
ɪç vaːɐ bai ˈvaitəm nɪçt deːɐ ˈaintsɪgə
ani jeden jediný
kein Einziger
kain ˈaintsɪgɐ
jedině
nur
nuːɐ
jedině že by...
es sei denn...
εs zai dεn
jedině pod podmínkou, že...
nur unter der Bedingung, dass...
nuːɐ ˈʊntɐ deːɐ bəˈdɪŋʊŋˌ das