špatně

schlecht, schlimm, (chybně) falsch

Dopadlo to špatně.
Es ist schlecht ausgefallen.
εs ɪst ʃlεçt ˈausgəfalən
To nevypadá špatně.
Das sieht nicht schlecht aus.
das ziːt nɪçt ʃlεçt aus
Je na tom špatně. (zdravotně)
Es steht schlecht mit ihm/um ihn.
εs ʃteːt ʃlεçt mɪt iːm/ʊm iːn
(Ne)jsme na tom špatně. (hmotně)
Wir sind (finanziell) (nicht) schlecht drauf.
viːɐ zɪnt (finanˈtsiεl) (nɪçt) ʃlεçt drauf
Je to napsané špatně. (pravopisně)
Es ist falsch geschrieben.
εs ɪst falʃ gəˈʃriːbn
Máš/Udělal jsi to úplně špatně.
Das hast du völlig falsch gemacht.
das hast duː ˈfœlɪç falʃ gəˈmaxt
Jdou mi špatně hodinky.
Meine Uhr geht falsch.
ˈmainə uːɐ geːt falʃ
Špatně jsme odbočili.
Wir sind falsch abgebogen.
viːɐ zɪnt falʃ ˈapgəboːgn
Možná jste mě špatně pochopil.
Vielleicht haben Sie mich falsch verstanden.
fiˈlaiçt ˈhaːbn ziː mɪç falʃ fεɐˈʃtandn
Je mi špatně.
Mir ist übel.
miːɐ ɪst ˈyːbl
Je mu špatně od žaludku.
Ihm ist schlecht vom Magen.
iːm ɪst ʃlεçt fɔm ˈmaːgn
V autě se mi dělá špatně.
Im Auto wird mir schlecht.
ɪm ˈauto vɪrt miːɐ ʃlεçt
Je mi z tebe špatně!
Du machst mich krank!, Du kotzt mich an!
duː maxst mɪç kraŋk!ˌ duː kɔtst mɪç an!
špatně placený
schlecht bezahlt
ʃlεçt bəˈtsaːlt